Menu
 • Home
 • Ouders
  • Algemeen
   • Uitleg Ouderverstoting
   • 167 Rode vlaggetjes
   • 8 Specifieke kenmerken ouderverstoting
   • Diagnose van Ouderverstoting (Childress)
   • Gevolgen van Ouderverstoting
   • Ouderverstoting en het netwerk
   • De half duistere wereld van het kind..
   • Bereikt tot nu toe
  • Wit Fit Overhemd Modern Blauw Contrast R2 Widespread Amsterdam lFu1cTKJ3

  • Wat te doen?
   • Wat kun je doen?
    • Wat moet je wel doen
    • Waar heb je mee te maken?
    • Dr. Childress: in contact blijven met je kind?
    • Herstel het contact
    • Ik wil helpen, maar hoe?
   • Tip van de Week
   • Algemene informatie
    • Wat verstoten ouders moeten weten
    • Loslaten of niet in relatie tot Ouderverstoting?
    • Oproep aan alle burgers/ouders
    • Selecteren van een familietherapeut ( Childress)
  • De overheid
   • Wetgeving
    • Wet voortgezet ouderschap
    • wettelijke verplichting waarheidsbevinding
    • Richtlijn voor strafbevordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag
    • Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
    • Contactverbod
    • Artikel 300 WvSr
    • De Art. 12 Procedure
    Schoenen Comfortabele Casual RiekerWebshop Belgie Zwarte zVpSUM
   • Familierecht
    • Vergaande rechtelijke verantwoordelijkheid bij bevordering omgangsregeling
    • Wat moet je weten over: Familierechtszitting, de Griffie
    • De rechtspraak: de huidige situatie in Nederland
    • In gesprek met de Rechtspraak
    • In gesprek met de Rechtspraak, het vervolg
    • Burger eist kwaliteit inzake ouderverstoting
    • Open brief aan de eerste kamer 04-04-2012
    • Visie document Vechtscheidingen Rechtspraak
    • Reactie op visie document rechtspraak
    • Openbaarheid rechtszaken familierecht afgedwongen
    • Alimentatie, samengesteld gezin, in samenhang met ouderverstoting
    • Parallel ouderschap
    • Waarom procederen niet werkt
   • Nationale Politie
    • Politie: Dossier opvragen
    • TIPS: OVS en Politie
    • Tweede kamer: Artikel 279 WvSr
    • Onttrekken ouderlijk gezag, houding politie/ het OM: art 279 WvSr
    • Rol politie laat te wensen over: contact mevr. van Beuningen
    • Procedure aangifte artikel 279
    • Kamervragen Politie en 279 WvSr
    • Klassering misdrijven
    • Anonieme aangifte: Valse beschuldigingen
    • Rol van de politie zoals die zou moeten zijn inzake omgangsfrustratie
   • Openbaar Ministerie
    • Aangetekende brief aan het college van procureurs generaal
    • Ook het Openbaar Ministerie wil van OVS weten
  • Instanties
   • Jeugdzorg
    • Jeugdzorg en dan?
    • Bevoegdheden en verplichtingen gezinsvoogd
    • Kritische vragen waarheidsbevinding jeugdzorg
    • Keteninfantiliteit in de jeugdzorg
    • Jeugdzorg: OTS is niet de oplossing
    • E-mail Dhr Stoop: gebiedsmanager Jeugdzorg
    • Mail voor wethouder mbt jeugdzorg
   • Veilig ThuisVoor Voor Hemdgt; Hem Denim Hemdgt; Heren Hem nm8wvN0
    • Handelingsprotocol Veilig Thuis
    • Het onderzoek van Veilig Thuis
   • Raad voor de Kinderbescherming
    • Waar moet een rapport van de RvdK aan voldoen?
    • Raad voor de Kinderbescherming
    • Kinderbescherming en valkuilen
    • Email wisseling met directeur v/d Raad voor de Kinderbescherming
   • Ombudsman
    • Ombudsman
    • Mail aan Dhr. v. Zutphen: Ombudsman
    • Mail aan de ombudsman 2018
   • Voorbeeldbrieven instanties
   • Advocatuur
    • Advocaten
    • Pilot programma Childress voor familie rechtbanken
  • Verhalen
   • Verhaal Krijn te Hove
   • Discussies met de hulpverlening
   • Persoonlijke verhalen
   • Wat verstoters ook doen: deze verstoten ouder krijgen ze niet klein!
   • Ed Korporaal: Soms gebeurt het!!
   • 26 Dingen volwassenen doen wie ervaren kindertijd emotioneel misbruik
   • Soraya Warnar - Soer: RvdK: geen waarheidsvinding
  • Praktische informatie
   • School, Gezag en Info
    • School, Info en Gezag
    • Vele scholen kiezen partij
    • Klachtenprocedure scholen
    • Gezag over minderjarige: de theorie
    • Voorbeeldbrieven SchoolWit Fit Overhemd Modern Blauw Contrast R2 Widespread Amsterdam lFu1cTKJ3
   • Medische zaken
    • Ouderverstoting en de gezondheidszorg
    • Wegwijzer dubbele instemming minderjarige
    • Verzoekschrift opvragen volledig dossier
    • Wie heeft het gezag bij ondertoezichtstelling?
    • Voorbeeldbrieven medische zaken
   • Wat wij doen
 • Professionals
  • Behandeling ouderverstoting
   • Er lekker op los diagnostiseren
  • Dr. Craig Childress
   • De diagnose ouderverstoting stellen
   • Ouderverstoting: een op hechting gebaseerd model ( Childress)
   • Dr. Childress: Voor professionals
   • Behandeling ouderverstoting
   • Het falen van forensische psychologie
   • Diagnostische checklist ouderverstoting
   • Diagnose en behandeling ouderverstoting
   • Craig childress: aan mijn professionele collega's
   • De beoordelingsschaal voor ouderschapspraktijken
   • Pathogeen afgesneden gezinsstructuur rondom (conflict) scheiding
   • Alle video's van Dr. C. Childress
   • Dr. Childress: Terugvechten vanuit de Onderop Positie.
  • Wit Fit Overhemd Modern Blauw Contrast R2 Widespread Amsterdam lFu1cTKJ3
  • Wat is ouderverstoting?
   • Richtlijn problematische gehechtheid
   • Gevoelens en emoties ouderverstoting
   • Narcisme voor professionals
  • Videos voor professional
   • Parental alienation reversal
   • The alienator's triad of evil
   • The power of associations
   • Is parental alienation evil?
   • Pathological enmeshment
   • Dr. Nadine: Toxic Stress for children
  • Algemeen informatief
   • PA opgenomen in de ICD-11
   • Beroeps/gedragscode
  • Symposium
  • Onderzoek
   • Presentatie Tavecchio en Stams 2017
   • Contactverlies=Levenslange schade
   • OVS=Aanslag op gezonde kinderen
   • Masic Methode
   • Gevolgen scheiding voor jongeren
   • De Driehoeksverhouding uitgelegd
   • Stand van zaken wetenschap 06-2018
   • Ed Spruijt herziet mening: Koninklijke weg
   • Genetica van Pychopathie: voogdij over kinderen
   • Prof. Hoefnagels had destijds gelijk maar werd weggehoond
   • Warshak social sciense and parenting plans
   • Brandpunt: het kinderbrein
 • NieuwsEn RondingenLaura's Atelier Atelier AmishRoosjesSterren AmishRoosjesSterren Quilt En Quilt RondingenLaura's AmishRoosjesSterren LqGVUzpSM
  • Nieuwsberichten
  • Uitspraak rechtszaak Herken Ouderverstoting
  • Persbericht: 2 kinderen per uur 27-09-2018
  • Intimidatie leden herken ouderverstoting
  • Herken Ouderverstoting heeft NIETS te maken met de stichting (h)erken ouderverstoting.
  • Oproepen
 • Politiek
  • Brieven en mail contact
  • Scheiden zonder Schade
   • Rapport scheiden en de kinderen dan?
   • Reactie tweede kamer 07-06-2018
   • Persbericht 16-05-2018
   • Conceptverslag personen -en familierecht 16-5-2018
   • Herziening richtlijnen scheiding en problemen jeugdigen 21-3-2018
   • Persbericht 23-2-1018
   • Uitvoeringsprogramma scheiden zonder schade
  • Divorce Challenge
   • Achtergrond
   • De website
   • Het resultaat op papier
   • Het daadwerkelijke resultaat
   • 500 verloren gewaande plannen Divorce Challenge weer online
  • Position papers
   • Position paper alimentatie
   • Position Paper 16-05-2018
   • Position papers geaccepteerd door tweede kamer
  • Tweede kamer
   • Tweede Kamer: motie indienen 05-07-2018
   • Kamervragen niet nakomen omgangsregeling
   • Oproep VKC/Herken Ouderverstoting/ st.Kog inzake art 279 WvSr
   • Rapport 'Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen
 • Downloads
  • Downloadpagina
  • Categorieën
   • Media
   • Wetten
   • Voorbeeldbrieven
   • Onderzoek en rapporten
   • Instanties
   • videos Wit Fit Overhemd Modern Blauw Contrast R2 Widespread Amsterdam lFu1cTKJ3
   • Blogs
   • Boeken
   • Informatieve sites
   • Jurisprudentie
   • Tweede Kamer
   • Folders
   • Open brieven
   • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Contact
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13680 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Wit Fit Overhemd Modern Blauw Contrast R2 Widespread Amsterdam lFu1cTKJ3
Categorieën

Jurisprudentie

Uitspraak hoofdverblijfplaats 15-06-2018
Download
Details
Klacht Schoolmaatschappelijk werker 18-12-2018
18.056T Belissing College van Toezicht SKJ.pdf
Download
Details
Uitspraak Hoge Raad Omgang 10-07-2018
Uitspraak Hoge Raad Omgang 10-07-2018
Download
Details
Gezag, informatie en consultatie regeling 05-07-2018
Gezag, informatie en consultatie regeling 05-07-2018
Download
Details
Hoger beroep: 04-05-2017: Exit ouderverstoting
Hoger beroep: 04-05-2017: Exit ouderverstoting
Download
Details
Lijfsdwang omgang 2014
Lijfsdwang omgang 2014Wit Fit Overhemd Modern Blauw Contrast R2 Widespread Amsterdam lFu1cTKJ3
Download
Details
Arrest hof 2014: Recht op omgang
Arrest hof 2014: Recht op omgang
Download
Details
Arrest hof 2010; Ontnemen gezag bij frustratie omgang
Arrest hof 2010; Ontnemen gezag bij frustratie omgang
Download
Details
Niet meewerken aan omgang 2012
Niet meewerken aan omgang 2012
uitspraak die voor de jeugdzorginstanties en weigerouders veel gevolgen heeft 2018
uitspraak die voor de jeugdzorginstanties en weigerouders veel gevolgen heeft 2018
Download
Details
Vader wil zich volledig terugtrekken. 14-09-2018
Vader wil zich volledig terugtrekken. 14-09-2018
Download
Details
Verandering hoofdverblijfplaats
Verandering hoofdverblijfplaats
Download
Details
Wit Fit Overhemd Modern Blauw Contrast R2 Widespread Amsterdam lFu1cTKJ3
Religie en cultuur in familierechtelijke beslissingen over kinderen
Religie en cultuur in familierechtelijke beslissingen over kinderen
Download
Details
Dwangsom bij omgang
Dwangsom bij omgang
Download
Details
uitspraak 2018-5111
ECLI-NL-GHSHE-2018-5111 .pdf
 Populair
Download
Details
Uitspraak 2018 4847
ECLI NL GHSHE 2018 4847_Jurisprudentie_DB_22112018.pdf
Aqua Dames Shirt Lange Scia Santini Wielrenners Mouw 365 Met 2Ibe9YDWEH Populair
Download
Details
Uitspraak 2018-10119
Uitspraak 2018-10119
Download
Details
Uitspraak Zorgregeling 14-02-2019
Kennisbank Familierecht_ Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2019 ECLI_NL_RBMNE_2019_537.html
Shirt Blue Overhemd Shirt Blue Industry Overhemd Industry VqSMzUpG
Download
Details
Uitspraak Ondertoezichtstelling 25-02-2019
Kennisbank Familierecht_ Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-02-2019 ECLI_NL_RBZWB_2019_768.html
Download
Details
Uitspraak Alimentatie 12-02-2019
12-02-2019 Gerechtshof Den Haag.html
Download
Details
 
Ordering   Toon Num 
Wit Fit Overhemd Modern Blauw Contrast R2 Widespread Amsterdam lFu1cTKJ3
 Pagina 1 van 2
 • Start
 • Vorige
 • 1
 • 2
 • Volgende
 • Einde
 
Powered by Phoca Download
Wit Fit Overhemd Modern Blauw Contrast R2 Widespread Amsterdam lFu1cTKJ3

© 2019 Herken Ouderverstoting

Zwart Tutu Jurk Dames Up Bustier Burlesque Lace En Roze Corset Rok qRLc4Aj5S3